Điều kiện vé

Đăng ngày : 09:22, 10/01/2019

Đổi tên hành khách: Đổi tên cho cả hành trình, Thu phí thay đổi
Thay đổi chuyến bay: Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi ngày bay: Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
Thay đổi chặng bay: Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có)
Nâng hạng: Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé
Điều kiện thay đổi: Trước giờ khởi hành 03 giờ
Bảo lưu vé: Không áp dụng
Hoàn/Hủy vé: Không áp dụng
Hành lý xách tay07 kg
Hành lý ký gửiPhải mua thêm